ไวท์บอร์ดกระจก120240 ไวท์บอร์ดกระจกล้อเลื่อน-120180-thai
กระดานไวท์บอร์ดกระจกล้อเลื่อน 120*240ซม. กระดานไวท์บอร์ดกระจกล้อเลื่อน 120*180ซม.

กระดานไวท์บอร์ดล้อเลื่อน
มีทั้งชนิดธรรมดา และชนิดติดเม็ดแม่เหล็ก
มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้ ล้อล็อคได้ ชนิด1หน้า