ไวท์บอร์ดกระจกมุมมน120180

กระดานไวท์บอร์ดกระจก สีเขียวอ่อน มุมมน
– รางวางแปรงกระจก
– มีหมุดยึด ไวท์บอร์ดกระจก ตามขนาดของบอร์ดกระจก
– มีขนาด 80?120ซม- 120X240ซม.
– กระดานไวท์บอร์ดกระจก สีเขียวอ่อน, สีใสพื้นขาว ,สีตามเฉดสี
– กระดานไวท์บอร์ดกระจกนิรภัย สวยทนทาน