บอร์ดกระจก-บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่-1

ไวท์บอร์ดกระจก-บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่

กระดานไวท์บอร์ดกระจก สีเขียวอ่อน สำหรับเขียน
+บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ สีน้ำเงิน สำหรับติดประกาศต่างๆ
โปสเตอร์ รูปภาพ เอกสารประกาศ ฯลฯ