ไวท์บอร์ดกระจก ขอบอลูมิเนียม 80×120ซม.

กระดานไวท์บอร์ดกระจก 120×80ซม.

กระดานไวท์บอร์ดกระจก มีกล่องใส่แปรงปากกา 120x180cm.

กระดานไวท์บอร์ดกระจก ขอบไม้สัก 120×240ซม.

กระดานไวท์บอร์ดกระจกแม่เหล็ก สีใสขาว

กระดานไวท์บอร์ดกระจกแม่เหล็ก สีเขียวอ่อน

บอร์ดกระจก ขนาด120x300ซม.

บอร์ดกระจก 2แผ่นต่อเรียงกัน

กระดานไวท์บอร์ดกระจก รางวางแปรงไม้สัก 120×240ซม.

กระดานไวท์บอร์ดกระจก รางวางแปรงไม้สัก 120×180ซม.

กระดานไวท์บอร์ดกระจก 2 แผ่นแนวตั้ง