เรื่อง

กระดานไวท์บอร์ดกระจก มีกล่องใส่แปรงปากกา 120x180cm.